Prosta spółka akcyjna w pigułce

29.03.2021 | Księgowość, Polecane, Usługi ABiuris

Niektórzy określają ją najbardziej wyczekiwaną formą prowadzenia działalności gospodarczej! Dlaczego? Pierwotnie miała rozpocząć funkcjonowanie już w marcu 2020 r., aczkolwiek w styczniu ubiegłego roku przesunięto ten termin aż o rok – na marzec 2021 r. Ustawodawca ponownie zmieniła termin, od jakiego zacznie być dostępna PSA, czyli prosta spółka akcyjna. Obecnie jest to lipiec 2021 r. i w tym momencie nic nie zapowiada, żeby miało się to zmienić.

Prosta spółka akcyjna. Czy na pewno prosta…?

Czym jest prosta spółka akcyjna i jakie podmioty powinny zastanowić się nad rozpoczęciem funkcjonowania w tej formie…? To trzecia już spółka kapitałowa, wprowadzona do naszego systemu prawnego. Mimo że nie jest ona jeszcze dostępna, już teraz prognozuje się, że stanie się – obok spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – najczęściej (i najchętniej) wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Z czego to wynika? Dowiesz się o tym z naszego tekstu. Przejdźmy wspólnie przez charakterystykę wszystkich najważniejszych aspektów funkcjonowania PSA.

Zakładanie prostej spółki akcyjnej

Założenie prostej spółki akcyjnej jest bardzo… proste. PSA może być utworzona przez jedną lub więcej osób – w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Jest do tego niezbędne spisanie umowy spółki. Jej wzór znajdziesz w systemie teleinformatycznym S24, tam również zarejestrujesz PSA.W niektórych przypadkach do zawarcie umowy spółki będzie wymagana forma aktu notarialnego. Taka sytuacja ma miejsce gdy kapitał akcyjny pochodzi z wkładów niepieniężnych. Warto jednak podkreślić, że i w tym przypadku ich wartości nie będzie weryfikował biegły rewident. Prosta spółka akcyjna może powstać jako zupełnie nowy podmiot, ale nic nie stoi również na przeszkodzie, by przekształcić w nią inny rodzaj spółki. Nowo utworzona spółka zostanie opisana przez oznaczenie – “prosta spółka akcyjna” lub – alternatywnie – “P.S.A.”.

Kapitał akcyjny PSA

Jedną z największych zalet prostej spółki akcyjnej jest wielkość wymaganego kapitału akcyjnego. Jest to minimum 1 zł (w porównaniu do 100 000 zł przy spółce akcyjnej). Dzięki temu, że dopuszcza się także wkłady do PSA w formie niepieniężnej, akcjonariuszami mogą zostać nawet te osoby, które wnoszą “jedynie” swoje doświadczenie i związaną z nim wiedzę. Oznacza to, że ustawodawca dopuszcza komercjalizację wiedzy i umiejętności i uznaje je za realną wartość. Wkłady na kapitał akcyjny należy wnieść w całości przed upływem 3 lat od momentu wpisu PSA do rejestru przedsiębiorców. Warto wspomnieć, że akcje PSA nie będą posiadać wartości nominalnej.

Organy PSA

Do obligatoryjnych organów prostej spółki akcyjnej zaliczamy zarząd lub radę dyrektorów oraz zgromadzenie akcjonariuszy. Opcjonalne będzie natomiast powołanie rady nadzorczej.

Rada dyrektorów/zarząd

Jeśli w PSA ustanowiono zarząd nie będzie możliwości powołania Rady dyrektorów. Rada dyrektorów posiada uprawnienia zarządu, jak i rady nadzorczej. W celu rozdzielenia uprawnień i niedopuszczania do konfliktu interesów, dyrektorów można rozdzielić na zarządczych oraz nadzorczych. Zarząd natomiast prowadzi sprawy PSA, a także reprezentuje ją w kontaktach zewnętrznych. Jego członkowie posiadają bardzo szerokie uprawnienia i kompetencje określone w umowie PSA. W tym dokumencie zresztą powinny się znaleźć także informacje dotyczące kadencji członków zarządu, jako że nie jest to odgórnie ustalone.

Zgromadzenie akcjonariuszy

Zgromadzenie akcjonariuszy jest najważniejszym organem PSA. To do niego należą wszystkie kluczowe decyzje dotyczące spółki, w tym przede wszystkim ustalenie treści jej umowy. Posiedzenia tego organu można podzielić na zwyczajne oraz nadzwyczajne – zwoływane w dowolnym momencie. Uczestniczą w nich wszyscy akcjonariusze prostej spółki akcyjnej, jednak mogą oni realizować prawo głosu także przez pełnomocnika lub przy pomocy urządzeń komunikacji elektronicznej.

Rada nadzorcza

Jak już wspomnieliśmy, rada nadzorcza nie zalicza się do obligatoryjnych organów prostej spółki akcyjnej. Może ją powołać zgromadzenie akcjonariuszy, ale tylko w przypadku, gdy nie ustanowiono Rady dyrektorów. Do kompetencji rady nadzorczej zalicza się sprawowanie stałego nadzór nad działalnością spółki. Organ ten opiniuje sprawozdanie zarządu i to on prezentuje jego wyniki na corocznym zwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

PSA – dla kogo?

Biorąc pod uwagę specyfikę PSA, jest ona wręcz stworzona dla startupów. Wszystko to dlatego, że znacząco ułatwia inwestowanie w nowe technologie oraz działania stawiające na innowację. Prosta spółka akcyjna z pewnością sprawdzi się również w przypadku osób, którym zależy na tanim i szybkim założeniu działalności. Sprzyja temu wartość minimalnego kapitału oraz mało skomplikowana procedura utworzenia spółki. W tym miejscu warto jednak od razu zaznaczyć, że prosta spółka akcyjna nie będzie mogła ubiegać się o dotacje unijne czy też z Urzędu Pracy. 

Prosta spółka akcyjna – czy to się opłaca?

Jeżeli mielibyśmy w największym skrócie podsumować prostą spółkę akcyjną, określilibyśmy ją jako połączenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej dla osób, które dopiero zaczynają “przygodę z biznesem” i zamierzają prowadzić działalność ukierunkowaną na innowację czy nowe technologie. Ogromnymi zaletami PSA są również z pewnością nieskomplikowane procedury założycielskie, uproszczona dematerializacja akcji oraz uproszczona likwidacja. Wydaje się, że generalnie prowadzenie działalności w tej formie może opłacić się niemal wszystkim przedsiębiorstwom (poza największymi firmami oraz branżami, w których istnieje wymóg konkretnej formy prowadzenia działalności). Jeżeli i Ty zastanawiasz się nad tym, czy prosta spółka akcyjna jest dla Ciebie – zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią prawno-księgową ABiuris. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

Prowadzisz firmę?
Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić!

Zostaw wiadomość

Kontakt

ul. Toruńska 18 D/A
80-747 Gdańsk
Pn-Pt: 9:00 - 16:00

kancelaria@abiuris.pl

v

tel. (58) 716 23 78

Dział Prawny:
Michał Pastwa
+48 793 351 517
Andrzej Moś
+48 515 561 795

Dział Księgowy:
(58) 716 23 78
+48 530 897 209

Kancelaria Księgowa:

Abiuris sp. z o.o.
NIP 583-325-86-30
KRS 0000689768

Kancelaria Prawna:

ABiuris Kancelaria Radców Prawnych Moś, Pastwa i Wspólnicy sp. k.
NIP 583-342-26-21
KRS 0000887482

facebook.com/abiuris/