Sprawozdania finansowe – terminy

8.06.2021 | Księgowość, Polecane, Usługi ABiuris

Sprawozdanie finansowe to najważniejszy raport, sporządzany przez jednostki gospodarcze. Najprościej rzecz ujmując, przedstawia kompleksowo sytuację finansową firmy. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień bilansowy. W przypadku, gdy rok obrotowy przedsiębiorstwa jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, przypada on na 31. grudnia. Obowiązek przygotowania sprawozdania finansowego jest narzucony przez Ustawę o rachunkowości, podobnie zresztą jak jego forma i terminy jego sporządzenia. Gdzie należy je złożyć? Kto i kiedy je sporządza? Postanowiliśmy zebrać kilka najważniejszych informacji w jednym tekście, aby ułatwić znalezienie wiarygodnych informacji.

Kto sporządza sprawozdanie finansowe?

Zacznijmy od tego, kto sporządza roczne sprawozdanie finansowe. Jest to obowiązek kierowników jednostki, której ono dotyczy. W przypadku spółek kapitałowych – są to członkowie zarządu, w spółkach jawnej, cywilnej i partnerskiej – wspólnicy, natomiast w spółkach komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych – komplementariusze. W sytuacji, gdy sprawozdanie składają inne jednostki, co do których stosuje się przepisy Ustawy o rachunkowości, sporządzają je członkowie ich organów zarządzających. Warto również podkreślić, że konieczne jest także zatwierdzenie sprawozdania, co leży po stronie organu zatwierdzającego.

Kiedy składa się roczne sprawozdanie finansowe?

Zgodnie z przepisami prawa, spółki zarejestrowane w KRS są zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Jeżeli rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym, termin ten upływa 31. marca. Następnie – w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego – sprawozdanie finansowe musi zostać zatwierdzone przez odpowiednie organy przedsiębiorstwa. We wcześniej opisanej sytuacji termin ten upływa 30. czerwca. W dalszej kolejności pozostaje już tylko złożenie rocznego sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Jeżeli chodzi o KRS – jest na to 15 dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. W przypadku KAS, mamy do czynienia z dwoma terminami. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy nie podlegają wpisowi do KRS, ale muszą sporządzić roczne sprawozdanie finansowe, mają na to 10 dni od zatwierdzenia dokumentu. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzący księgi rachunkowe i będący zobowiązani do sporządzania sprawozdań finansowych, składają je natomiast w terminie złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Roczne sprawozdania finansowe – terminy 2021

Z uwagi na pandemię koronawirusa, w 2021 roku wydłużono terminy sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia rocznych sprawozdań finansowych (w większości przypadków o 3 miesiące). Wyjątkiem są tu spółki podlegające Ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym. Jak przedstawiają się więc nowe terminy? Oto one:

  • do 30. czerwca 2021 r. – sporządzenie i podpisanie rocznego sprawozdania finansowego podpisem kwalifikowanym, Profilem Zaufanym lub podpisem osobistym,
  • do 30. września 2021 r. – zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego,
  • do 15. października 2021 r. – złożenie rocznego sprawozdania finansowego do KRS.

Czy za niezłożenie sprawozdania finansowego grożą sankcje?

Brak złożenia rocznego sprawozdania finansowego może skutkować nałożeniem dotkliwych sankcji. Są to m.in. grzywna lub kara ograniczenia wolności dla kierownika jednostki, postępowanie przymuszające, a nawet rozwiązanie spółki i wykreślenie jej z Krajowego Rejestru Sądowego. Najpierw KRS wzywa spółki, które nie złożą sprawozdania finansowego, do wypełnienia swojego obowiązku w terminie 7 dni. To jest właśnie tryb przymuszający – pod groźbą kary lub rozwiązania spółki. W przypadku, gdy nie złoży się rocznego sprawozdania finansowego za 2 kolejne lata, podmiot może zostać wykreślony z KRS bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Potrzebujesz pomocy? Zapraszamy do kontaktu z ABiuris!

Jeżeli masz wątpliwości, jak sporządzić roczne sprawozdanie finansowe lub potrzebujesz pomocy, zapraszamy do kontaktu! W naszej Kancelarii prawno-księgowej ABiuris z Gdańska chętnie wspieramy przedsiębiorców również przy tworzeniu i opiniowaniu sprawozdań. Zatrudniamy najlepszych specjalistów, więc, korzystając z naszego wsparcia, masz pewność profesjonalnego podejścia do tematu!

Prowadzisz firmę?
Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić!

Zostaw wiadomość

Kontakt

ul. Toruńska 18 D/A
80-747 Gdańsk
Pn-Pt: 9:00 - 16:00

kancelaria@abiuris.pl

v

tel. (58) 716 23 78

Dział Prawny:
Michał Pastwa
+48 793 351 517
Andrzej Moś
+48 515 561 795

Dział Księgowy:
(58) 716 23 78
+48 530 897 209

Kancelaria Księgowa:

Abiuris sp. z o.o.
NIP 583-325-86-30
KRS 0000689768

Kancelaria Prawna:

ABiuris Kancelaria Radców Prawnych Moś, Pastwa i Wspólnicy sp. k.
NIP 583-342-26-21
KRS 0000887482

facebook.com/abiuris/