Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

W polityce prywatności wyjaśniamy zasady przetwarzania Państwa danych osobowych oraz prezentujemy Państwa uprawnienia w tym zakresie.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych są spółki Abiuris sp. z o.o. i Abiuris Kancelaria Radców Prawnych sp. k. z siedzibą w Gdańsku pod adresem: ul. Toruńska 18C/E 80-747 Gdańsk (dalej: ABIURIS).

Podstawa prawna
ABIURIS przetwarza Państwa dane osobowe z zachowaniem przepisów prawa o ochronie danych osobowych wynikających min. z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000).

Dane kontaktowe
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w ABIURIS prosimy o kontakt – mailowo: kancelaria@abiuris.pl, telefonicznie: (58) 716 23 78 lub listownie na adres: ul. Toruńska 18C/E, 80-747 Gdańsk.

Zakres przetwarzania danych osobowych
ABIURIS przetwarza dane osobowe w związku z wykonywaniem swojej działalności gospodarczej.

Zakres i forma przetwarzania danych osobowych w ramach świadczonych usług przez ABIURIS regulowane są indywidualnie w umowach zawieranych z klientami lub wynikają z ogólnych warunków świadczenia usług przez ABIURIS.

Cele przetwarzania danych osobowych
ABIURIS przetwarza dane osobowe w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ABIURIS, takich jak: świadczenie usług na rzecz klientów, realizowanie umów zawieranych przez ABIURIS, współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z ABIURIS, prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą, zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

ABIURIS przetwarza dane osobowe również w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ABIURIS.

Uprawnienia
Przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez ABIURIS.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z poszanowaniem zasady dobrowolności. Odmowa udostępnienia danych osobowych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić ABIURIS kontakt z Państwem.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
Przekazywanie informacji handlowych uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa zgody.

Okres przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów związanych z prowadzoną działalnością przez ABIURIS lub do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z zawartej umowy lub z upływem obowiązków wynikających z przepisów prawa lub do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych przez ABIURIS.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z ABIURIS, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które mają siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT) oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu ABIURIS na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: informatycy, biegli rewidenci i audytorzy oraz organy administracji publicznej.
ABIURIS, powierzając przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom, zobowiąże je do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do ich przetwarzania zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Państwa dane osobowe nie są przekazywane do krajów poza Unią Europejską. W przypadku przekazania danych osobowych do państw trzecich, ABIURIS zastosuje odpowiednie środku w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa.

Profilowanie
Dane osobowe przetwarzane przez ABIURIS nie są przedmiotem profilowania.

Zmiany polityki prywatności
Zmiany w polityce prywatności ABIURIS będą publikowane na stronie internetowej ABIURIS. Uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu zapoznania się z aktualną polityką prywatności.

Polityka cookies

1. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych, stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.

2. W większości przeglądarek internetowych można skasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.

3. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Abiuris sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku pod adresem: ul. Toruńska 18C/E, 80-747 Gdańsk.

5. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.