UE

ABIURIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn. „Innowacyjne urządzenie do wytwarzania drutu z materiałów szlachetnych, półszlachetnych oraz ich stopów wykonane na zlecenie firmy Abiuris Sp. z o. o.” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje MŚP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Cel projektu:

W wyniku realizacji projektu planowane jest wdrożenie w ofercie produktowej Wnioskodawcy nowego produktu – innowacyjnego urządzenia do wytwarzania drutu z materiałów szlachetnych, półszlachetnych oraz ich stopów. Wdrożenie tego rozwiązania do działalności firmy będzie nowością nie tylko na poziomie działalności Abiuris Sp. zo.o., ale także kraju.

Celem projektu jest skorzystanie z proinnowacyjnych usług świadczonych przez jednostki naukowe. Na podstawie danych zebranych podczas analiz rynkowych jakie przeprowadził Wnioskodawca, stwierdzono, że takie rozwiązanie jest oczekiwane i poszukiwane na rynku, ze względu na fakt, że oferowane przez konkurencje rozwiązania nie zaspokajają wszystkich potrzeb użyt. końcowych w zakresie wytrzymałości i jakości produkowanego drutu. W efekcie możliwe będzie rozpoczęcie produkcji urządzenia na skalę przemysłową. Tym samym firma umocni swoją pozycję na rynku, co wpływanie na zwiększenie rozpoznawalności firmy oraz na wzrost przychodów z działalności gospodarczej.

Wartość projektu: 489 540.00 PLN

Dofinansowanie: 398 000.00 PLN